Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Projekty z RPO WM»
Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych

 Beneficjent:   Gmina  Przasnysz
Całkowita wartość projektu w PLN 3 947 805,76 (po rozstrzygnięciu wszystkich  postępowań przetargowych)
Przyznana kwota dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi  PLN 3 343 941,93
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Priorytet III Regionalny system transportowy
Działanie 3.1  Infrastruktura drogowa

Podstawowe informacje o projekcie.

I. Wniosek o dofinansowanie projektu obejmował także roboty wykonane w 2008 roku polegające na ulepszeniu nawierzchni  żwirowej drogi gminnej Leszno – Dobrzankowo  na odcinku o dł. 2,643 km. Roboty te wykonywała firma Zakład Usług Handlowych „ KOPTRANS” ul. Reutta 16 B, 06 – 400 Ciechanów, która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego.    Wykonane ulepszenie nawierzchni żwirowej stanowiło jako podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną.
II. Projekt obejmował  przebudowę ciągów dróg gminnych:    
- Leszno – Dobrzankowo o dł. 2,643 km
- Dobrzankowo – Karwacz o dł.   2,866  km
-  Sierakowo- Zawadki – Wandolin – Polny Młyn – Bartniki – Mchówko o dł.  5,786 km o łącznej długości 11,295km                                                                                                                                                                                                 
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:
- nawierzchnie bitumiczne dwuwarstwowe na wzmocnionej podbudowie,  chodniki o łącznej długości 670 mb z kostki POLBRUK,  odtworzenie istniejących rowów przydrożnych,  wykonanie  nowych zjazdów do pól i posesji o nawierzchni bitumicznej w ilości 80 szt, wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Zawadki,  wykonanie oznakowania pionowego

Przebieg realizacji projektu.

W zakres projektu wchodziły przebudowy ciągów drogowych  Leszno – Dobrzankowo o dł. 2,643 km, Dobrzankowo – Karwacz o dł.   2,866  km,  Sierakowo- Zawadki – Wandolin – Polny Młyn – Bartniki – Mchówko o dł.  5,786 km połączone w jedno przedsięwzięcie pod wspólną nazwą „Poprawa układu  połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej  Strefy Gospodarczej  poprzez przebudowę dróg gminnych”
Projekt realizowany w dwóch etapach:
I etap – realizacja w 2009 roku
Zakres I etapu obejmuje przebudowę ciągów drogowych:   
- Leszno – Dobrzankowo o dł. 2,643 km
- Dobrzankowo – Karwacz o dł.   2,866  km
II etap realizacja w 2010 roku
Zakres II etapu obejmuje przebudowę ciągów drogowych:  
-  Sierakowo- Zawadki – Wandolin – Polny Młyn – Bartniki – Mchówko o dł.  5,786 km
Generalnym wykonawcą -  firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06 – 500 Mława
Umowa z wykonawcą została zawarta 29 sierpnia 2009 roku wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego.
We wrześniu 2009 roku wykonawca przystąpił do realizacji I etapu.
Przy realizacji I etapu w 2009r na odcinku ciągu drogowego Dobrzankowo – Leszno wykorzystano wcześniej wykonane w 2008 r. ulepszenie nawierzchni żwirowej  jako podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną. Zostały wykonane roboty ziemne ,  wzmocnienie podbudowy na odcinku Dobrzankowo – Karwacz, budowa chodnika w miejscowości  Dobrzankowo o długości  190 mb, następnie wykonano nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach Dobrzankowo –Leszno, Dobrzankowo – Karwacz o łącznym odcinku 5,509 km. Zakończenie I etapu nastąpiło w miesiącu listopadzie 2009 roku. 
Planowane rozpoczęcie realizacji  II etapu - 1 kwiecień 2010 roku.
Rozpoczęcie robót zostało opóźnione ze względu na długo utrzymujące się wody opadowe m in.  wokół ciągu drogowego   Sierakowo- Zawadki – Wandolin – Polny Młyn – Bartniki – Mchówko o dł.  5,786 km z tego względu na bardzo grząski teren, wykonawca nie mógł wykonywać robót ziemnych oraz wzmocnienia nawierzchni żwirowych. Praktycznie z początkiem  maja wykonawca mógł przystąpić do realizacji II etapu.  Kolejne tygodnie to ciężka praca wykonawcy przy robotach ziemnych, zjazdach, oraz układaniu chodników. Był to wyścig z czasem aby wykorzystać każdy bezdeszczowy dzień na wykonywanie robót ziemnych, budowie zjazdów, zanim kolejna ulewa wypełni wodą przydrożne rowy wraz z przyległym terenem. Po każdej ulewie wykonawca musiał przerwać roboty  aż wody opadowe częściowo wsiąkną oraz spłyną do rowów melioracyjnych.   
Ludzie pracowali w skrajnie trudnych warunkach. Wykonywali kolejne odcinki rowów przydrożnych, układali chodniki oraz przygotowywali podbudowę pod nową jezdnię.  Firma napotkała także na trudności związane z wejściem na grunt, który stanowił poszerzenie pod istniejącą drogę w miejscowości Bartniki. Na odcinku tym roboty budowlane wykonawca wykonywał w asyście policji.  
Ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne Wykonawca nie był w stanie zakończyć prac II etapu do końca maja 2010 roku. Z tego też względu, Gmina wyraziła zgodę na przedłużenie terminu wykonania II etapu do końca lipca 2010 roku.  
Roboty budowlane zostały zakończone z końcem lipca 2010 roku.
Uroczyste otwarcie drogi nastąpiło w dniu 13 listopada 2010 roku.
 Zapraszamy do galerii zdjęć:
- odcinki dróg przed realizacją projektu
- odcinki dróg w trakcie realizacji projektu
- odcinki dróg po zakończeniu projektu     

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się  na stronie
www.mazowia.eu.

GALERIA ZDJĘĆ:

Przed rozpoczęciem realizacji projektu

 

W trakcie realizacji projektu

 

Po realizacji projektu

Otwarcie drogi

 

« powrót

 
&