Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Aktualności»
OWIES zasiany, czas na zbiory

Projekt zakładający rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy Przasnysz, powoli nabiera rumieńców. 16 listopada odbyło się pierwsze spotkanie mające przybliżyć całą społeczność gminną do wypracowania wspólnej Strategii Rozwoju Integracji i Przedsiębiorczości. Poprowadził je ekspert warszawskiego Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, Piotr Henzler. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele siedmiu lokalnych partnerstw z terenu gminy, które zawiązały się, jako grupy nieformalne, na początku tego roku. Takie lokalne partnerstwa działają obecnie w Bartnikach, Bogatem, Dobrzankowie, Karwaczu, Lesznie, Mchowie i Oględzie, a tworzą je miejscowi aktywiści, członkowie innych stowarzyszeń (jak choćby OSP) czy sołtysi. Piotr Henzler zapoznał wszystkich uczestników z harmonogramem działań i wyznaczył już pierwsze zadania dla każdej grupy.
Teraz rolą lokalnych partnerstw jest dokonanie diagnozy własnego środowiska, których zadaniem będzie aktywizacja społeczności danej wsi czy danego sołectwa. Chodzi bowiem o to, by nie tylko uchwalić dokument, lecz także autentycznie zaangażować ludzi w jego ukształtowanie. Tylko to bowiem daje szansę na rzeczywiste zrealizowanie zakładanych celów powstającej strategii.
Kolejne spotkanie z przedstawicielem BORIS-u, które odbędzie się w styczniu przyszłego roku, ma mieć charakter roboczy i będzie obejmować kilka zagadnień. Przede wszystkim  każda społeczność przygotuje prezentacje wyników przeprowadzonych diagnoz. Dodatkowo też przeprowadzone zostanie wewnętrzne badanie dotyczące integracji i ekonomii w gminie oraz sprecyzowana będzie perspektywa czasowa Strategii.
Od początku tego roku w gminie Przasnysz realizowany jest program OWIES, którego celem jest zacieśnienie więzi między poszczególnymi sołectwami gminnymi i wzrost poziomu integracji społecznej. Wypracowywana strategia ma być jednym z jego elementów, ale jednocześnie zachętą do większej aktywności społecznej w rozwiązywaniu problemów natury społecznej i ekonomicznej. 

« powrót

 
&