Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Aktualności»
XXI Sesja Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIEDSZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 29 grudnia 2012 r. o godzinie 10:00 w sali w Świetlicy Wiejskiej w Mchowie, ODBĘDZIE SIĘ  XXII  SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:
  1/ podziału Gminy Przasnysz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich                    
     numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  2/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  3/ wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  6/ zmieniająca uchwałę Nr XIV/100/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia
     2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2012 r.
  7/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
  8/ ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji
     zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  9/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej,           
  10/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  11/ zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r.
      w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
  12/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r.
  13/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2013 – 2021.
  14/ uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013.

4.Informacja Wójta Gminy  z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Przasnysz.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamkniecie  sesji.

 

                             Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                               /-  /Andrzej Sekuna 

« powrót

 
&