Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Projekty z RPO WM»
Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego

Beneficjent: Gmina Przasnysz, ulica Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz
Całkowita wartość projektu w PLN 3 955 435,00
Przyznana kwota dofinansowania w PLN 3 362 119,75
„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
Priorytetu IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”,
Działania 4.4. „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”
Zgodnie z Umową zawartą w dniu 03.02.2010 roku z Województwem Mazowieckim
wkład Unii Europejskiej stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU


 W zakres projektu wchodzi zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego, w postaci:
- 4 Średnich Samochodów Ratowniczo-Gaśniczych z funkcją ratownictwa ekologicznego GBA 4x4,
- Średniego Samochodu Kwatermistrzowskiego SkW5,
- Samochodu Lekkiego Ratownictwa Drogowego Slrd,
- Samochodu Lekkiego Ratownictwa Wodnego SIrw z łodzią,
- Agregatu Prądotwórczego.
Dodatkowo projekt zakłada udoskonalenie stanowiska kierowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przasnyszu (PCZK) w celu sprawniejszego analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii poprzez wyposażenie tego stanowiska w sprzęt specjalistyczny.
W ramach tego działania Wnioskodawca zamierza:
- wyposażyć budynek PCZK w niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną (sieć wewnętrzna LAN),
- zakupić specjalny aparat prądotwórczy o mocy 40 kW na potrzeby zasilania awaryjnego,
- wyposażyć istniejącą serwerownię obsługującą PCZK w nowe serwery z dyskami twardymi o pojemności 450 GB, specjalistyczne oprogramowanie serwerowe, Patch panel ACT 19” monitory, klawiaturę, myszkę, szafę 19”, UPS),
- wyposażyć stanowiska w trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem,
- zmodernizować sieć łączności radiowej i telefonicznej poprzez zakup radiotelefonów i konsol dyspozytorskich, budowę systemu łączności DSP, systemu wyświetlania alarmów DWA oraz montaż przemienników radiotelekomunikacyjnych do samochodów ratowniczo – gaśniczych,
- rozbudować istniejący rejestrator rozmów TRX,
- zakupić system kamer i archiwizacji obrazu.

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się  na stronie
www.mazowia.eu.

GALERIA ZDJĘĆ:

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zakupiony sprzęt

Zakupione pojazdy

Szkolenie strażaków z obsługi zakupionych pojazdów

« powrót

 
&