Biuletyn Informacji Publicznej
strona główna dziś jest 7 Stycznia, 2013 r, imieniny obchodzą: Lucjan, Julian, Teodor
Warto wiedzieć
Aktualności
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Kronika
Publikacje UG Przasnysz
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Ogłoszenia
Gmina
Położenie
Historia
Gospodarka
Dane demograficzne
Oświata i kultura
Agroturystyka
Realizowane projekty
Projekty z RPO WM
Projekty z PROW
 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Projekty z RPO WM»
Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie gmina Przasnysz

Beneficjent: Gmina Przasnysz
Całkowita wartość projektu w PLN 2 096 426,36
Przyznana kwota dofinansowania w PLN 1 372 387,95
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
07.00.00 - Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.
07.02.00- Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

Podstawowe informacje o projekcie.

Celem głównym  realizowanego  projektu pn. „Budowa  Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie gmina Przasnysz „ jest  wyrównanie  szans  w  dostępie do obiektów edukacyjno-sportowych pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich.
W wyniku  realizacji projektu wybudowano pełnowymiarową salę  gimnastyczną przy Zespole Szkół w Lesznie oraz adaptowano istniejącą salę rekreacyjną na sale  ogólne lekcyjne, sale  edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat oraz salę spożywania posiłków dla uczniów .
Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych . Wejście na  poszczególne poziomy oraz wejścia i wyjścia zewnętrzne wyposażono w pochylnie o nachyleniu zgodnym z warunkami technicznymi. Ponadto wewnątrz  budynku znajduje się schodołaz  umożliwiający transport osób niepełnosprawnych na piętro budynku.
Sala sportowa wyposażona jest  niezbędne  urządzenia i sprzęt sportowy. Zamontowano drabinki gimnastyczne , kosze do gry w koszykówkę,  siatkowe łapacze piłek na oknach i wnęce galerii widokowej itp. Do słupków konstrukcyjnych zamontowano kurtynę dzielącą salę w razie potrzeby na dwie części. W ramach projektu wyposażono również  siłownię Sali w profesjonalny  sprzęt sportowy.
Powierzchnia zabudowy Sali gimnastycznej -  630,8 m2
Powierzchnia użytkowa Sali gimnastycznej  -  1007,40 m2
Kubatura budynku Sali gimnastycznej – 5007,4 m3
Wybudowana w ramach projektu sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Lesznie  pozwoli na organizację różnego rodzaju imprez z dostosowaniem do wieku każdego mieszkańca gminy, wpłynie na większą integrację społeczeństwa. Dzięki adaptacji istniejącej sali rekreacyjnej w wygospodarowanych salach opieką oraz nauczaniem wczesnoszkolnym zostaną  objęci najmłodsi mieszkańcy gminy tj. od 3 do 5 lat.

Przebieg realizacji projektu.

1.W dniu 02.09.2010 r  w  Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych  podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie gmina Przasnysz”.
Umowę podpisali  Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Pan Wiesław Raboszuk oraz Wójt Gminy Przasnysz Pani Grażyna Wróblewska.
Projekt obejmuje  refundację części wydatków poniesionych na budowę Sali gimnastycznej  oraz  wyposażenie siłowni , sal lekcyjnych  w  Zespole Szkół w Lesznie.
2.Uroczystość otwarcia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie Uroczystość  otwarcia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie w dniu 15 października 2010 roku przebiegała w odświętnym nastroju. Rozpoczęła się Msza Świętą w Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej  w Lesznie. Uczestniczący we Mszy Świętej   przeszli następnie na plac Zespołu Szkół i  po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu wszyscy weszli na salę. Wójt Gminy przywitała gości i  zebranych. Uczniowie przygotowali część artystyczną. Goście mogli zwiedzać obiekt  Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się siłownia .
Decyzja o budowie Sali gimnastycznej została podjęta w 2007r. Prace budowlane trwały od czerwca 2008 do maja 2010r.Sala gimnastyczna jest nowoczesnym obiektem  z boiskiem sportowym o wymiarach 14,5 x 28 m i siłownią wyposażoną w  profesjonalny sprzęt sportowy.
Ogólny koszt inwestycji – 2 104 158,82 zł. Gmina na realizację w / w inwestycji pozyskała 600 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i  1 384 519,92 w ramach projektu RPO WM/7.2/1/2009 .
Nowo otwarta sala gimnastyczna przy zespole szkół w Lesznie jest ogólnodostępna dla wszystkich chętnych a korzystanie z niej jest nieodpłatne.

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej”
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się  na stronie
www.mazowia.eu.

GALERIA ZDJĘĆ:


« powrót

 
&